สมุนไพรในการขับระดูและลดน้ำตาลในเลือดใบยี่หร่า

สมุนไพรในการขับระดูและลดน้ำตาลในเลือดใบยี่หร่า

On

และสำหรับใบยี่หร่านั้นเป็นสมุนไพรไทยและยัง…