กรมการแพทย์เตือนอันตรายในการสักเสี่ยงเป็นโรคมากมาย

กรมการแพทย์เตือนอันตรายในการสักเสี่ยงเป็นโรคมากมาย

On

กรมการแพทย์ได้ออกมาเตือน การสัก ผิวหนังตาม…