อาการฉุกเฉินวิกฤตที่สามารถรักษาโรงพยาบาลฟรี 72 ชั่วโมง

ทางด้านนายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร ซึ่งเป็นเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้มีการกล่าวหลังจากประชุมกับคณะกรรมการแพทย์ฉุกเฉิน แต่กับโครงสร้างค่ารักษาพยาบาลในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินเยอะตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์ ซึ่งเบื้องต้นได้ประมาณโครงการนี้กว่า 1,000 ล้านบาท

เป็นการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอกชนเพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินที่วิกฤตได้เข้ารับการรักษาฟรี 72 ชั่วโมงแรกตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉินรักษาทุกที่ดีทุกสิทธิ์ และผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตเป็นบุคคลได้รับบัตรเจ็บหรือมีอาการป่วยกระทันหันมีภาวะการคุกคามต่อชีวิตผู้ป่วยมีโอกาสเสี่ยงที่จะเสียชีวิตสูง

และอาการที่สามารถจะเข้ารับสิทธิ์ทิรักษาฟรีจะต้องมีอาการดังนี้ การรับรู้สติเปลี่ยนไปบอกสถานที่เวลากับสิ่งที่คุณเคยผิดเฉียบพลัน หัวใจหยุดเต้นหายใจไม่ออกไม่สามารถตอบสนองและการเรียกหรือกระตุ้นไม่มีชีพจรมีเอาอวัยวะขาดเสียเลือดมากและเสี่ยงต่อการพิการ ระบบไหลเวียนเลือดเกิดการวิกฤติอย่างน้อยสองข้อก็คือตัวเย็นและซีดเหงื่อแตกจนท่วมมีสติชั่ววูบหรือรูปเมื่อลุกขึ้นยืนค่ะ