ประเทศญี่ปุ่นซ่อมถนนที่เกิดจากหลุมยุบเสร็จภายใน 2 วัน

และนี่ก็เป็นการพิสูจน์ได้ว่าประสิทธิภาพของชาวญี่ปุ่นที่ทำให้เราได้เห็นอีกครั้งหนึ่ง และในช่วงสัปดาห์ที่แล้วได้มีการรายงานว่าได้มีการเกิดหลุมยุบที่มีขนาดใหญ่กลางถนนที่เมืองฟูกูโอกะ และความลึกก็กว่า 15 เมตรกว้าง 30 เมตรซึ่งผ่านไปเพียงแค่อาทิตย์เดียวหลุมยักษ์ดังกล่าวนั้น

ก็รับการเติมเต็มด้วยการซ่อมแซมและสามารถกลับมาใช้ได้ปกติเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่ตรงนั้นเลยค่ะ และลมยักษ์นั้นก็ครอบคลุมถนนขนาด 5 เลนได้มีการเติมเต็มด้วยสายและปูนซิเมนต์กว่า 6200 ลูกบาศก์เมตรภายในระยะเวลาเพียงแค่สองวันและใช้เวลาอีก 5 วันเท่านั้น

ในการซ่อมแซมท่อน้ำเปลี่ยนสัญญาณไฟจราจรเสาไฟฟ้าทั้งยังมีการตรวจสอบความปลอดภัย และได้มีการเปิดใช้สัญญาณอีกครั้งในเวลา 05:00 น. ของวันอังคารตามเวลาของท้องถิ่นและผ่านช่วงเวลาชั่วโมงเร่งรีบพอดีซึ่งผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่เกี่ยวข้องที่ซ่อมแซมงานนี้ต่างก็ได้รับการยกย่องจากสังคมเป็นอย่างมาก