เคล็ดลับในการทำให้ปณิธานปีใหม่เป็นจริง

และสำหรับหลายท่านนั้นอาจจะลุกขึ้นมาสัญญากับตัวเองว่าจะเลิกนิสัยไม่ดีเรา จะทำสิ่งที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้มีนักจิตวิทยาแนะนำเพื่อช่วยทำให้ข้อปณิธานนั้นบรรลุผล เราจะต้องมีความพยายามจากการทำวิจัยเคล็ดลับโดยศึกษาจากกลุ่มคน 5000 คน

ที่ตั้งปณิธานไว้เชื่อในโชคชะตามีโอกาสน้อยกว่าที่จะประสบความสำเร็จครั้งที่เราอาจจะเผลอใจไปกับเว็บไซต์เดิมๆขอให้มองว่าเป็นความล้มเหลวชั่วขณะ ซึ่งความล้มเหลวเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้คนล้มเลิกความตั้งใจ

บอกให้ทุกคนได้รับรู้ต้องให้กำลังใจเพื่อนเพื่อนและคนในครอบครัวและสามารถทำให้คนยึดมั่นในเป้าหมายซึ่งผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะทำได้ประโยชน์มากกว่าผู้หญิงซึ่งจะเขียนเรื่องพูดให้กำลังใจจะติดกับผู้ชายที่พูดเหมือนพยายามจะยุให้กินขนมหรือของหวานมากยิ่งขึ้น

News Reporter