อังกฤษฉลองควีนของราชครบ 65 ปี

ทางด้านสำนักพระราชวังอังกฤษการเผยแพร่ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ที่เป็นสร้อยพระของศอและพระกุณฑลไพลินในวโรกาสในการเฉลิมฉลองไพรินทร์ที่ทรงเป็นกษัตริย์อังกฤษพระองค์แรกที่ได้ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลกทรงครองราชย์ครบ 65 ปี สำหรับพระบรมฉายาลักษณ์เป็นภาพถ่ายฝีมือของเดวิด เดรี่เป็นช่างภาพชื่อดังที่ได้มีการบันทึกไว้เผยแพร่ในโครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนสหราชอาณาจักรในต่างประเทศปี 2014

ได้มีการนำมาเผยแพร่เป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษในครั้งที่มีการเฉลิมพระโอกาสฉลองไพรินทร์เนื่องจากทรงฉลองพระองค์สีฟ้าและชุดเครื่องประดับเป็นไพลินสีน้ำเงินด้วย สำหรับชุดเครื่องประดับประกอบด้วยพระกุณฑลและพระสร้อยพระศอไพลินล้อมเพชร ได้รับพระราชทานมาจากพระเจ้าจอร์จที่หกพระราชธิดาในวโรกาสอภิเษกสมรสในปี 1947 หลังจากนั้นได้ส่งครองราชสมบัติสืบต่อจากพระบิดาที่เสด็จสวรรคตระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 กุมภาพันธ์ 1952

ทั้งได้ทรงประกอบพิธีหรืราชาภิเษกในเดือนมิถุนายนของปีถัดมาด้วย ซึ่งพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติไพรินทร์ในวันนี้มีเพียงการยิงสลุต 41 นัดที่สวนสาธารณะกรีนพาร์คในเวลาเที่ยงวันของกรุงลอนดอนและอีกสองนัดที่หอคอยแห่งลอนดอนเวลา 13:00 น. เท่านั้นค่ะเนื่องจากมีการวางแผนว่าจะจัดการเฉลิมฉลองครั้งใหญ่ในวาระของราชครบรอบแพลทินั่ม และอีกห้าปีข้างหน้าในปี 2022 นั่นเองค่ะ

News Reporter