หน้าร้อนนี้ระวังน้ำดื่มน้ำแข็งและน้ำดื่มอาจจะปนเปื้อน

ทางด้านรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเป็นการเปิดเผยว่าในขณะนี้ทุกภาคประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายนจึงทำให้การดื่มน้ำแข็งและไอศครีมเป็นเรื่องที่ช่วยผู้บริโภคนั้นดับกระหายและคลายร้อนได้ แต่ว่าความปลอดภัยกับสุขภาพของผู้บริโภคก็ได้มีการกำกับดูแลและเฝ้าระวังเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เหล่านั้น

ถ้าหากขั้นตอนในการผลิตและเก็บรักสาไม่ดีจะเกิดการปนเปื้อนและมีการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วจะทำให้เป็นโรคอาหารเป็นพิษและพบว่าในช่วงหน้าร้อนนี้และสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดอาการคลื่นไส้และอาเจียนก็อาจจะมาจากเชื้อโรคต่างๆ และทางด้านองค์การอาหารและยาก็ได้มีความห่วงใย

จึงได้มีการให้ผู้บริโภคนั้นระมัดระวังการเลือกซื้อเครื่องดื่มน้ำแข็งน้ำดื่มและน้ำแข็งในช่วงหน้าร้อนนี้ ควรที่จะเลือกภาชนะบรรจุที่สะอาดและปิดสนิทด้วยไม่มีรอยรั่วซึมไม่มีหรอสกปรกไม่มีกลิ่นรสชาดต้องไม่ผิดปกติไม่ควรวางน้ำดื่มตากแดดและไม่เก็บน้ำในที่ร้อนด้วยค่ะ เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านควรจะระมัดระวังกันด้วยนะคะ

News Reporter