สิ่งแวดล้อมอะไรบ้างที่ทำร้ายลูกรักเรา

สำหรับอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่คุณแม่จะต้องระวังเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับลูกน้อยของเรา และนอกจากจะเกิดขึ้นกับเด็กอาจจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องที่จะขาดความรอบคอบ และอีกสาเหตุหนึ่งอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อม วันนี้เรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้าง

เกิดจากสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บอาจจะเจ็บเล็กๆน้อยเมื่อจะเป็นฝนตกโคลนถล่มน้ำท่วม จากทางน้ำทางอากาศ สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ไม่ว่าจะเกิดภายในบ้านและรอบรอบบ้านเป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติเหตุ เช่นแม่น้ำลำคลอง

อ่างปลาสวยงามบริเวณบ้านที่มี อุปกรณ์ชำรุด ที่เราทิ้งไว้ เป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคมบุคคลที่อยู่ใกล้ชิดตัวเด็กอาเจียนเพื่อนบ้านเมื่อเด็กมาเล่นด้วยอาบน้ำให้เกิดอุบัติเหตุเมื่อจะเป็นหกล้อวิ่งชนกันหรือขี่รถจักรยานล้มและบางครั้งเด็กอาจจะขาดความระมัดระวังด้วย

News Reporter