ตุรกีเปิดอุโมงค์สองชั้นลอดใต้ทะเลเชื่อมเอเชียและยุโรปแล้ว

ที่ประเทศตุรกีได้มีการเปิดอุโมงค์ใต้ทะเลแห่งแรกเพื่อที่จะใช้เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างทวีปเอเชียและยุโรปและมีการลอดใต้ช่องแคบบอสฟอรัส ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ สำหรับอุโมงค์ยูเรเซียเป็นอุโมงค์ที่ข้ามทวีปที่ลึกที่สุดในโลกมีสองชั้นครอบคลุมระยะทางทั้งหมด 15 กิโลเมตร

โดยสร้างขึ้นเป็นการบรรเทาการจราจรที่ติดขัดในเมืองสามารถที่จะย่นระยะเวลาในการเดินทางจาก 100 นาทีให้เหลือเพียงแค่ 15 นาทีและสามารถรองรับรถยนต์ได้มากถึง 100,000 คันต่อวันเลยค่ะ และกูแห่งนี้ได้ก่อสร้างในปี 2011 ใช้งบประมาณกว่า 1.25 พันล้านดอลลาร์ สำหรับตาช่องแคบบอสฟอรัส

นั้นมีความลึกที่ 106 เมตรสร้างขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากระบบช่วยระบายอากาศความจุสูงอุปกรณ์พิเศษป้องกันและระงับอัคคีภัยผนังกั้นไฟระบบการอพยพฉุกเฉินและสามารถรับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวถึง 7.5 ริกเตอร์เลยค่ะ

News Reporter